محاسبه هزینه ویرایش مقاله  انگلیسی

 محاسبه هزینه ویرایش مقاله انگلیسی، بر اساس تعداد کلمات فایل ورد مقاله و زمان مورد نیاز است. رادان انگلیش ادیت افتخار دارد، علاوه بر سرعت، دقت و کیفیت، قیمت بسیار عادلانه ای را برای هزینه ویرایش مقالات انگلیسی و همچنین سایر انواع خدمات خود، همانند ترجمه تخصصی مقاله، ویرایش گرامری مقالات، فرمت بندی مقاله و رفع سرقت ادبی و پارافریز مقالات در نظر می گیرد.

 لیست تعرفه قیمت ویرایش نیتیو مقاله یا هزینه ادیت نیتیو مقاله انگلیسی، بررسی تشابه مقالات با نرم افزار آیتنتیکیت (iThenticate) و فرمت بندی مقالات بر اساس ژورنال خاص مطابق جدول زیر است. پس از ارسال سفارش، هزینه ویرایش نیتیو مقاله و یا سایر خدمات محاسبه و پیش فاکتور صادر می گردد. 

نوع خدمت

زمان (روز متوالی)

هزینه هر کلمه (تومان)

توضیحات

قیمت ادیت نیتیو مقاله + گواهی کد دار از انگلسنان+ تضمین تا چاپ

10

500

قیمت ادیت تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

قیمت ادیت نیتیو مقاله انگلیسی + گواهی کد دار از انگلسنان+ تضمین تا چاپ

8

550

قیمت ویرایش تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

هزینه ادیت نیتیو مقاله انگلیسی + گواهی کد دار از انگلسنان+ تضمین تا چاپ

7

575

قیمت ویرایش تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

هزینه ادیت نیتیو مقاله انگلیسی + گواهی کد دار از انگلسنان+ تضمین تا چاپ

6

600

قیمت ادیت تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

قیمت ویرایش نیتیو مقاله انگلیسی + گواهی کد دار از انگلسنان+ تضمین تا چاپ

5

650

هزینه ادیت تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

قیمت ویرایش نیتیو مقاله انگلیسی + گواهی کد دار از انگلسنان+ تضمین تا چاپ

3

800

هزینه ویرایش تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

هزینه ویرایش نیتیو مقاله انگلیسی + گواهی کد دار از انگلسنان+ تضمین تا چاپ

2

825

هزینه ادیت تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

هزینه ویرایش نیتیو مقاله انگلیسی + گواهی کد دار از انگلسنان+ تضمین تا چاپ

1

850

هزینه ویرایش تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

هزینه گزارش سرقت ادبی

1

35000 تومان هر مقاله

هزینه فرمت بندی مقاله و فرمتینگ

5

700000 تومان هر مقاله

—-

هزینه ویرایش نیتیو + بازنویسی برای کاهش سرقت ادبی + گواهی از انگلستان

3 تا 10

قیمت بر اساس درصد تشابه و زمان درخواستی از کلمه ای 900 تا 1500  تومان 

متغیر بوده و بعد از ارسال سفارش به صورت دقیق اعلام می شود.

توجه: 

چنانچه به هر دلیل درخواست شما ویژه بوده و در قالب های پیشنهادی فوق قرار نمی گیرد،

لطفا در زمان ثبت سفارش، درخواست خود را به صورت دقیق و واضح بنویسید.

کارشناسان ما بهترین پیشنهاد را به شما ارایه خواهند کرد.

p

هزینه ویرایش نیتیو مقاله انگلیسی

پایه

کلمه ای500تومان

10 روزه

 • ویرایش نیتیو و تخصصی
 • ویراستاری آمریکایی یا انگلیسی
 • اصلاح گرامری و نگارشی
 • اصلاح ساختار جملات
 • اصلاح ایراد های املایی
 • اصلاح لحن جملات
 • اصلاح رابطه بین جملات
 • ادیتور تخصصی رشته
 • ارایه ترک چینج
 • گواهی نامه کد دار از انگلستان
 • گارانتی تا چاپ
 • ویرایش مجدد رایگان تا چاپ

استاندارد

کلمه ای600تومان

6 روزه

 • ویرایش نیتیو و تخصصی
 • ویراستاری آمریکایی یا انگلیسی
 • اصلاح گرامری و نگارشی
 • اصلاح ساختار جملات
 • اصلاح ایرادهای املایی
 • اصلاح لحن جملات
 • اصلاح رابطه بین جملات
 • ادیتور تخصصی رشته
 • ارایه ترک چینج
 • گواهی نامه کد دار از انگلستان
 • گارانتی تا چاپ
 • ادیت مجدد رایگان تا چاپ

سریع

کلمه ای700تومان

 3 روزه

 • ویرایش نیتیو و تخصصی
 • ویراستاری آمریکایی یا انگلیسی
 • اصلاح گرامری و نگارشی
 • اصلاح ساختار جملات
 • اصلاح ایراد های املایی
 • اصلاح لحن جملات
 • اصلاح رابطه بین جملات
 • ادیتور تخصصی رشته
 • ارایه ترک چینج
 • گواهی نامه کد دار از انگلستان
 • گارانتی تا چاپ
 • ویرایش مجدد رایگان تا چاپ

هزینه ویرایش مقاله انگلیسی به صورت نیتیو یا ادیت نیتیو مقاله و متون علمی چگونه محاسبه می شود؟

هزینه ویرایش نیتیو یا ادیت نیتو مقاله بر اساس تعداد کلمات موجود در فایل ورد مقاله شما و همچنین مدت زمان درخواستی شما برای انجام کار محاسبه می شود. بعد از ارسال فایل ورد مقاله به موسسه رادان انگلیش ادیت، همکاران ما درمرحله نخست، پیش فاکتور برای شما ارسال می کنند. در پیش فاکتور هزینه ادیت نیتیو مقاله شما در زمان های مختلف ارایه می شود. معمولا ما هزینه ویراستاری نیتیو را از 10 تا 1 روز در فاکتور قید کرده و برای شما ارسال می کنیم. شما می توانید از بین روزهای پیشنهادی، موردی که برای شما مناسبتر است را انتخاب و پرداخت کنید. ویرایش نیتیو مقاله شما در زمان انتخاب شده، انجام خواهد شد.

چه بخش های از مقاله در محاسبه هزینه ویرایش مقاله انگلیسی در نظر گرفته نمی شود؟

مقاله معمولا شامل بخش هایی است که نیازی به ترجمه ندارد. اسامی نویسنده گان، آدرس آنها، نام دانشگاه، نام دانشکده و نام گروه تخصصی، نیازی به ویرایش ندارند. عالاوه بر آن جداول عددی، جداول فرمول ها و رفرنس های انتهایی مقاله نیازی به ویرایش ندارد. بنابراین برای کاهش هزینه ادیت نیتیو مقاله، این بخش ها از مقاله حذف و بعد از آن به موسسه رادان انگلیش ادیت ارسال شود.

دقت فرمایید که سایر بخش های مقاله، نباید حذف شوند. برخی در این باور هستند که شاید عنوان و چکیده نیازی به ادیت نیتیو نداشته باشند. درصورتی که عنوان و چکیده دو بخش بسیار مهم مقاله بوده و در زمان داوری مقاله برای چاپ، با دقت فراوان توسط داوران و ناشران مجله بررسی شده و وجود حتی یک ایراد ویرایشی یا گرامری، سبب ریجکت مقاله شما خواهد شد. قبلا ما در نوشته دلایل اصلی ریجکت مقاله، به نکات مهمی در این مورد پرداخته ایم. همچنین شما می توانید، برای اطلاع بیشتر به نوشته نحوه نگارش مقاله ساختار محور مراجعه کنید.

رفرنس ها و منابع داخل مقاله، و عنوان بخش های مختلف مقاله، مانند چکیده، مقدمه، مواد و روش ها و بحث و نتیجه گیری را به هیچ عنوان حذف نکیند. چون زمان های افعال هر بخش باید متناسب با همان بخش ترجمه شوند. برای اطلاع دقیق تر در این مورد به نوشته مقاله نویسی تخصصی و ساختار محور، مراجعه کنید.

آیا برای کاهش هزینه ویرایش مقاله، امکان ارسال فقط بخش هایی از مقاله برای ادیت به موسسه وجود دارد؟

شما میتوانید بخشهایی از مقاله را برای ترجمه تخصصی و ویرایش نیتیو ارسال کنید، ولی این کار توصیه نمی شود. برای داشتن یک مقاله یکنواخت و دقیق و هماهنگ باید تمامی بخش های یک مقاله توسط یک ادیتور بررسی شوند. عدم یکنواختی و هماهنگی بین بخش های مختلف، یکی از دلایل اصلی ریجکت مقاله و عدم پذیرش آن در مجلات معتبر جهانی است. همچنین اگر فقط بخشی از مقاله ادیت شود، گواهی ادیت فقط به همان بخش داده می شود و این موضوع در واقع به هیچ عنوان مورد پذیرش مجلات نمی باشد. بطورکلی، به دلیل عواقب بعدی، ادیت بخشی از مقاله به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

ویرایش مقاله چه اهمیتی دارد؟ چرا باید برای ویرایش مقاله هزینه کنیم؟

ویرایش مقاله برای گرفتن پذیرش و چاپ مقاله در مجلات اهمیت دارد. امروز بسیاری از نشریات و مجلات بین المللی قبل از چاپ مقاله از نویسندگان می خواهند که مقاله خود را به کمک شرکت های ویرایش نیتیو، ادیت گرامری کرده و تمامی ایراد های ویرایشی و نگارشی آن  ها را برطرف نمایید.

چرا هزینه ویراستاری یا ادیت نیتیو بیشتر از ترجمه تخصصی مقاله است؟

ادیت نیتیو مقالات توسط یک شرکت دانش بنیان از کشور انگلستان و ترجمه توسط مترجم های ایرانی انجام می شود. این موضوع سبب می شود که هزینه ویراستاری یا ادیت از هزینه ترجمه تخصصی بیشتر باشد.

آیا تعیین هزینه ویرایش نیتیو به صورت سطوح مختلف کیفی همانند ویرایش برنزی، نقره ای و یا طلایی است؟

اصولا تعیین هزینه ویرایش تخصصی و ادیت نیتیو مقالات بر اساس تقسیم بندی به صورت های هزینه ویرایش و ادیت برنزی، نقره ای و یا طلایی روش درست و دقیقی نیست. متاسفانه گاهی برای جلب نظر مشتری، قیمت های پایین برای هزینه ویرایش و ادیت مقاله ارایه می شود. در صورت استفاده از این سرویس های ارزان، کار ویرایش مقاله شما به افراد بسیار مبتدی واگذار شده و نتیجه نهایی فقط اتلاف وقت و هزینه شما خواهد. در صورت اعتراض، همه تقصیر ها متوجه انتخاب سرویس ویرایش ارزان شما می کنند. با توحه این ایرادها، ما در موسسه رادان انگلیش ادیت، منحصرا هزینه های ویرایش تخصصی و ویرایش نیتیو را به شما اعلام می کنیم. ارایه پشتیبانی تا چاپ نشان از  کیفیت این خدمات در موسسه است.

آیا هزینه ویرایش متون و مقالات پزشکی با هزینه ویرایش متون و مقالات مهندسی و سایر رشته ها با هم فرق دارند؟

هرینه ویرایش مقاله رشته پزشکی و مهندسی و سایر رشته ها با هم فرقی ندارند. موسسه رادان انگلیش ادیت، به دلیل دسترسی به ویراستاران نیتیو و خارجی، ویرایش نیتیو و تخصصی مقالات را در تمامی رشته ها و گرایش ها ی دانشگاهی را انجام می دهد.

هزینه گزارش سرقت ادبی مقاله ها چگونه تعیین می شود؟

نحوه تعیین هزینه گزارش سرقت ادبی بر اسای تعداد مقاله است. برای این گزارش فایل ورد مقاله، بدون مشخصات فردی و رفرنس های انتهایی مقاله، ارسال شود. درگزارش سرقت ادبی درصد تشابه کلی مقاله شما با مقالات چاپ شده و همچنین درصد جزیی مربوط به درصد تشابه به هر مقاله، به همراه منابع آنها ارایه می شود. روش های مختلفی برای کاهش سرقت ادبی وجود دارد. همچنین شما می توانید از حدمات موسسه رادان برای این کاهش استفاده کنید.

آیا زمان انتظار تاثیری در تعیین ادیت نیتیو ترجمه و تخصصی مقاله و یا ادیت نیتیو مقاله دارد؟

بله، زمان انتظار در تعیین قیمت موثر است. منظور از زمان انتظار، زمان لازم برای انجام کار شما است که با پرداخت هزینه شروع می شود.

آیا زمان کوتاهتر تاثیری در کیفیت ویرایش تخصصی مقاله و یا ادیت نیتیو مقاله ندارد؟

به هیچ عنوان زمان انتظار کمتر، تاثیر منفی در کیفیت خدمات ندارد.

حداقل و حداکثر زمان برای ادیت نیتیو و تخصصی مقاله، چند روز است؟

معمولا حداقل زمان یک و حداکثر ده روز است. البته ما برای هر مقاله، همزمان با ارسال فاکتور، زمانهای پیشنهادی را هم ارسال می کنیم.

آیا قیمت ادیت نیتیو و تخصصی مقاله در رشته های مختلف، فرق دارد؟

قیمت برای ادیت تخصصی نیتیو و یا ویرایش نیتیو مقالات علمی در رشته های مختلف فرقی ندارد. در حقیقت ما برای هر رشته و گرایش از ادیتور تخصصی همان رشته استفاده می کنیم.

آیا دانش، رشته و تجربه ادیتور در تعرفه و قیمت گذاری برای ادیت نیتیو مقاله، تاثیر دارد؟

دانش، رشته و تجربه ادیتور در تعرفه و قیمت گذاری برای ادیت نیتیو مقاله تاثیر ندارد. چون تمام افرادی که به عنوان ویراستار و یا ادتیور در موسسه رادان انگلیش ادیت فعال هستند، دارای حداقل پنج سال تجربه در ادیت و یا ویراستاری مقاله در رشته تخصصی خود هستند. حدود 95 درصد از مقالات ترجمه شده و ادیت شده توسط این افراد در برترین مجلات علمی به چاپ میرسد. همچنین این افراد، دوره های تخصصی ویراستاری و ادیت را طی نموده و به جدیدترین روش ها و تکنیک های این علم مسلط هستند.

آیا پشتیبانی و یا گارانتی برای ویرایش و یا ادیت های انجام شده، وجود دارد؟ آیا برای پشتیبانی و یا گارانتی، هزینه جداگانه ای باید پرداخته شود؟

پشتیبانی و یا گارانتی برای مقالات ویرایش شده و یا ادیت های انجام شده به صورت مادام العمر و تا زمان چاپ مقاله در مجله وجود دارد. پشتیبانی و گارانتی برای مقاله بدون هزینه جداگانه است. دقت فرمایید که اگر به هر دلیل در زمان داوری و بازبینی مقاله، شما بخش های جدیدی به مقاله اولیه، اضافه کنید، باید هزینه این بخش ها پرداخت شود. بعد از پرداخت هزینه بخش های جدید، کل مقاله بررسی و اصلاح نهایی صورت می گیرد.

سفارش کار برای ترجمه تخصصی و ویرایش نیتیو باید به صورت جداگانه صورت گیرد؟ یا به صورت همزمان هم میسر است؟

اگر مقاله شما در حال حاضر به زبان فارسی است، شما می توانید، سفارش ترجمه فارسی به انگلیسی را درخواست کنید. بعد از ترجمه مقاله به انگلیسی و بررسی توسط شما، مجدد همان مقاله ترجمه شده را، برای ویرایش نیتیو به ما ارسال کرده و درخواست ویرایش نیتیو بدهید. بدیهی است در این صورت، هزینه هر مرحله، جداگانه پرداخت می شود. مزیت این روش این است که، بعد از ترجمه فارسی به انگلیسی، شما و یا همکاران و اساتید شما می توانند مقاله ترجمه شده را بررسی کرده و مطالبی به آن اضافه نموده و یا کم کنند. همچنین ایراد های احتمالی را برطرف نمایند و یا درخواست اصلاح ترجمه را به موسسه رادان بدهند. مترجم های ما درخواست اصلاح را بررسی نموده و مشکلات و ایرادهای ترجمه را برطرف خواهند نمود.

اگر مقاله شما در حال حاضر به زبان انگلیسی است، شما باید درخواست ویرایش نیتیو بدهید. در این حالت مقاله، به کمک موسسه رادان انگلیش ادیت، به شرکت دانش بنیان ویرایش مقاله در انگلستان ارسال می شود. ویرایش نیتیو تخصصی توسط ادیتور های نیتیو و تخصصی انجام شده و در پایان گواهی ویرایش کد دار و قابل استعلام به شما داده می شود.

اگر مقاله شما در حال حاضر به زبان فارسی است، شما می توانید، درخواست ترجمه تخصصی و ویرایش نیتیو به صورت همزمان بدهید. در این حالت مقاله شما اول از فارسی به انگلیسی ترجمه شده و بلافاصله برای ویرایش نیتیو به شرکت دانش بنیان ویرایش مقاله در انگلستان ارسال می شود. ویرایش نیتیو تخصصی توسط ادیتور های نیتیو و تخصصی انجام شده و در پایان گواهی ویرایش کد دار و قابل استعلام به شما داده می شود.

آیا صدور گواهی و تاییدیه ادیت نیتیو، هزینه جداگانه ای دارد؟

صدور گواهی و تاییدیه ادیت نیتیو، هزینه جداگانه ای ندارد. اگر در مراحل داوری و چاپ مقاله، عنوان مقاله تغییر یابد، گواهی جدید، به صورت رایگان صادر خواهد شد.

آیا در تعرفه ادیت نیتیو، برای دانشجویان، اساتید، مجلات دانشگاهی و یا سازمان های پژوهشی تخفیف داده می شود؟

موسسه رادان انگلیش ادیت، تخفیف های خدمات خود را صورت های مختلف ارایه می دهد. برای اطلاع از این موارد به صفحه تخفیف ها، مراجعه فرمایید.

نحوه پرداخت هزینه ویرایش مقاله انگلیسی و سایر خدمات چگونه است؟

نحوه پرداخت هزینه ویرایش نیتیو و سایر خدمات مانند ترجمه تخصصی، رفع سرقت ادبی و پارافریز و فرمت بندی مقاله، به تمامی حالت های آنلاین و افلاین و کارت به کارت امکان پذبر است.

آیا پرداخت هزینه ویرایش مقاله و سایر خدمات، به صورت قسطی هم امکان پذیر است؟

معمولا، پرداخت هزینه ها به صورت یکجا صورت می گیرد، در صورتی که به هر دلیل تقاضای پرداخت قسطی دارید، لطفا با موسسه تماس بگیرید.

آیا امکان صدور فاکتور رسمی با مهر و کد اقتصادی برای هزینه های ادیت تخصصی و ویرایش مقالات انگلیسی وجود دارد؟

برای تمامی خدمات، امکان صدور فاکتور رسمی با مهر و کد اقتصادی و ارسال به آدرس شما، وجود دارد.

خانه ثبت سفارشتماس