هزینه ویرایش نیتیو مقاله و هزینه ترجمه تخصصی مقالات

 هزینه ویرایش نیتیو مقاله و هزینه ترجمه تخصصی مقالات بر اساس تعداد کلمات فایل ورد مقاله و زمان مورد نیاز محاسبه می شود. رادان انگلیش ادیت افتخار دارد، علاوه بر سرعت، دقت و کیفیت، قیمت بسیار عادلانه ای برای انواع خدمات ترجمه تخصصی مقاله، ویرایش نیتیو مقالات، فرمت بندی مقاله و رفع سرقت ادبی و پارافریز مقالات در نظر گیرد.

 لیست تعرفه قیمت ترجمه نیتیو مقاله، هزینه ویرایش مقاله انگلیسی، بررسی تشابه مقالات با نرم افزار آیتنتیکیت (iThenticate) و فرمت بندی مقالات بر اساس ژورنال خاص مطابق جدول زیر است. پس از ارسال سفارش، هزینه ویرایش نیتیو و ترجمه نیتیو محاسبه و پیش فاکتور صادر می گردد. 

نوع خدمت

زمان (روز متوالی)

هزینه هر کلمه (تومان)

توضیحات

هزینه ترجمه مقاله فارسی با انگلیسی

10

300

در حجم های بالا، برای هر 1000 کلمه یک روز اضافه می شود.

هزینه ترجمه مقاله فارسی با انگلیسی

6

360

کاهش زمان با افزایش قیمت امکان پذیر است.

هزینه ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی

10

145

در حجم های بالا، برای هر 1000 کلمه یک روز اضافه می شود.

هزینه ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی

6

165

کاهش زمان با افزایش قیمت امکان پذیر است.

هزینه ویرایش نیتیو مقاله + گواهی کددار از انگلستان

10

400

ادیت تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

هزینه ویرایش نیتیو مقاله + گواهی کددار از انگلستان

6

600

ادیت تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

هزینه ویرایش نیتیو مقاله+ گواهی کددار از انگلستان

3

650

ادیت تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

هزینه  ویرایش نیتیو مقاله + گواهی کددار از انگلستان

1

750

ادیت تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

هزینه گزارش سرقت ادبی

1

25000 تومان هر مقاله

هزینه فرمت بندی مقاله و فرمتینگ

5

700000 تومان هر مقاله

—-

هزینه ویرایش نیتیو + بازنویسی برای کاهش سرقت ادبی + گواهی از انگلستان

3 تا 10

قیمت بر اساس درصد تشابه و زمان درخواستی از کلمه ای 900 تا 1500  تومان 

متغیر بوده و بعد از ارسال سفارش به صورت دقیق اعلام می شود.

توجه: 

چنانچه به هر دلیل درخواست شما ویژه بوده و در قالب های پیشنهادی فوق قرار نمی گیرد،

لطفا در زمان ثبت سفارش، درخواست خود را به صورت دقیق و واضح بنویسید.

کارشناسان ما بهترین پیشنهاد را به شما ارایه خواهند کرد.

هزینه ترجمه تخصصی مقاله

پایه

فارسی به انگلیسی کلمه ای 300تومان

انگلیسی به فارسی کلمه ای 145تومان

هر 500 کلمه یک روز

 • ترجمه تخصصی
 • مترجم تخصصی رشته
 • کنترل کیفی
 • اصلاح و بازخوانی رایگان

استاندارد

فارسی به انگلیسی کلمه ای 330تومان

انگلیسی به فارسی کلمه ای 165تومان

هر 1000 کلمه یک روز

 • ترجمه تخصصی
 • مترجم تخصصی رشته
 • کنترل کیفی
 • اصلاح و بازخوانی رایگان

سریع

فارسی به انگلیسی کلمه ای 360تومان

انگلیسی به فارسی کلمه ای 185تومان

هر 2000 کلمه یک روز

 • ترجمه تخصصی
 • مترجم تخصصی رشته
 • کنترل کیفی
 • اصلاح و بازخوانی رایگان

هزینه ویرایش نیتیو مقاله انگلیسی

پایه

کلمه ای400تومان

10 روزه

 • ویرایش نیتیو و تخصصی
 • ویراستاری آمریکایی یا انگلیسی
 • اصلاح گرامری و نگارشی
 • اصلاح ساختار جملات
 • اصلاح ایراد های املایی
 • اصلاح لحن جملات
 • اصلاح رابطه بین جملات
 • ادیتور تخصصی رشته
 • ارایه ترک چینج
 • گواهی نامه کد دار از انگلستان
 • گارانتی تا چاپ
 • ویرایش مجدد رایگان تا چاپ

استاندارد

کلمه ای600تومان

6 روزه

 • ویرایش نیتیو و تخصصی
 • ویراستاری آمریکایی یا انگلیسی
 • اصلاح گرامری و نگارشی
 • اصلاح ساختار جملات
 • اصلاح ایرادهای املایی
 • اصلاح لحن جملات
 • اصلاح رابطه بین جملات
 • ادیتور تخصصی رشته
 • ارایه ترک چینج
 • گواهی نامه کد دار از انگلستان
 • گارانتی تا چاپ
 • ادیت مجدد رایگان تا چاپ

سریع

کلمه ای700تومان

 2 روزه

 • ویرایش نیتیو و تخصصی
 • ویراستاری آمریکایی یا انگلیسی
 • اصلاح گرامری و نگارشی
 • اصلاح ساختار جملات
 • اصلاح ایراد های املایی
 • اصلاح لحن جملات
 • اصلاح رابطه بین جملات
 • ادیتور تخصصی رشته
 • ارایه ترک چینج
 • گواهی نامه کد دار از انگلستان
 • گارانتی تا چاپ
 • ویرایش مجدد رایگان تا چاپ
خانه ثبت سفارشتماس