هزینه ویرایش نیتیو مقاله و هزینه ترجمه تخصصی مقالات

 هزینه ویرایش نیتیو مقاله و هزینه ترجمه تخصصی مقالات بر اساس تعداد کلمات فایل ورد مقاله و زمان مورد نیاز محاسبه می شود. رادان انگلیش ادیت افتخار دارد، علاوه بر سرعت، دقت و کیفیت، قیمت بسیار عادلانه ای برای انواع خدمات ترجمه تخصصی مقاله، ویرایش نیتیو مقالات، فرمت بندی مقاله و رفع سرقت ادبی و پارافریز مقالات در نظر گیرد.

 لیست تعرفه قیمت ترجمه مقاله، ویراستاری انگلیسی مقاله، بررسی تشابه مقالات با نرم افزار آیتنتیکیت (iThenticate) و فرمت بندی مقالات بر اساس ژورنال خاص مطابق جدول زیر است. پس از ارسال سفارش، هزینه محاسبه و پیش فاکتور صادر می گردد. 

نوع خدمت

زمان (روز متوالی)

هزینه هر کلمه (تومان)

توضیحات

ترجمه مقاله فارسی با انگلیسی

4

189

در حجم های بالا، برای هر 1000 کلمه یک روز اضافه می شود.

ترجمه مقاله فارسی با انگلیسی

2

209

در حجم های بالا، برای هر 1000 کلمه یک روز اضافه می شود.

ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی

4

99

در حجم های بالا، برای هر 1000 کلمه یک روز اضافه می شود.

ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی

2

119

در حجم های بالا، برای هر 1000 کلمه یک روز اضافه می شود.

ویرایش نیتیو مقاله + گواهی کددار از انگلستان

10

350

ادیت تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

ویرایش نیتیو مقاله + گواهی کددار از انگلستان

6

400

ادیت تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

ویرایش نیتیو مقاله+ گواهی کددار از انگلستان

3

450

ادیت تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

ویرایش نیتیو مقاله + گواهی کددار از انگلستان

2

500

ادیت تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

گزارش سرقت ادبی

1

35000 تومان هر مقاله

فرمت بندی مقاله و فرمتینگ

5

500000 تومان هر مقاله

—-

ویرایش نیتیو + بازنویسی برای کاهش سرقت ادبی + گواهی از انگلستان

3 تا 10

قیمت بر اساس درصد تشابه و زمان درخواستی از کلمه ای 500 تا 800  تومان 

متغیر بوده و بعد از ارسال سفارش به صورت دقیق اعلام می شود.

توجه: 

چنانچه به هر دلیل درخواست شما ویژه بوده و در قالب های پیشنهادی فوق قرار نمی گیرد،

لطفا در زمان ثبت سفارش، درخواست خود را به صورت دقیق و واضح بنویسید.

کارشناسان ما بهترین پیشنهاد را به شما ارایه خواهند کرد.

هزینه های ترجمه مقالات

پایه

فارسی به انگلیسی کلمه ای 189تومان

انگلیسی به فارسی کلمه ای 99تومان

هر 500 کلمه یک روز

 • ترجمه تخصصی
 • مترجم تخصصی رشته
 • کنترل کیفی
 • اصلاح و بازخوانی رایگان

استاندارد

فارسی به انگلیسی کلمه ای 209تومان

انگلیسی به فارسی کلمه ای 119تومان

هر 1000 کلمه یک روز

 • ترجمه تخصصی
 • مترجم تخصصی رشته
 • کنترل کیفی
 • اصلاح و بازخوانی رایگان

سریع

فارسی به انگلیسی کلمه ای 229تومان

انگلیسی به فارسی کلمه ای 139تومان

هر 2000 کلمه یک روز

 • ترجمه تخصصی
 • مترجم تخصصی رشته
 • کنترل کیفی
 • اصلاح و بازخوانی رایگان

هزینه های ویرایش نیتیو مقالات

پایه

کلمه ای349تومان

10 روزه

 • ویرایش نیتیو و تخصصی
 • ویراستاری آمریکایی یا انگلیسی
 • اصلاح گرامری و نگارشی
 • ادیتور تخصصی
 • گواهی نامه کد دار از انگلستان
 • گارانتی تا چاپ
 • ادیت مجدد رایگان

استاندارد

کلمه ای399تومان

6 روزه

 • ویرایش نیتیو و تخصصی
 • ویراستاری آمریکایی یا انگلیسی
 • اصلاح گرامری و نگارشی
 • ادیتور تخصصی
 • گواهی نامه کد دار از انگلستان
 • گارانتی تا چاپ
 • ادیت مجدد رایگان

سریع

کلمه ای499تومان

 2 روزه

 • ویرایش نیتیو و تخصصی
 • ویراستاری آمریکایی یا انگلیسی
 • اصلاح گرامری و نگارشی
 • ادیتور تخصصی
 • گواهی نامه کد دار از انگلستان
 • گارانتی تا چاپ مقاله
 • ویرایش مجدد رایگان تا چاپ
خانه ثبت سفارشپشتیبانی