رادان انگلیش ادیت افتخار دارد، علاوه بر سرعت، دقت و کیفیت، قیمت بسیار عادلانه ای برای انواع خدمات ترجمه تخصصی، ویرایش نیتیو، فرمت بندی و سرقت ادبی و پارافریز مقالات در نظر گرفته گیرد.

 لیست قیمت مطابق جدول زیر است. پس از ارسال سفارش، هزینه محاسبه و پیش فاکتور صادر می گردد. 

نوع خدمت

زمان (روز متوالی)

هزینه هر کلمه (تومان)

توضیحات

ترجمه فارسی با انگلیسی

4

169

در حجم های بالا، برای هر 1000 کلمه یک روز اضافه می شود.

ترجمه فارسی با انگلیسی

2

189

در حجم های بالا، برای هر 1000 کلمه یک روز اضافه می شود.

ترجمه انگلیسی به فارسی

4

99

در حجم های بالا، برای هر 1000 کلمه یک روز اضافه می شود.

ترجمه انگلیسی به فارسی

2

119

در حجم های بالا، برای هر 1000 کلمه یک روز اضافه می شود.

ویرایش نیتیو + گواهی کددار از انگلستان

10

249

ادیت تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

ویرایش نیتیو + گواهی کددار از انگلستان

6

299

ادیت تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

ویرایش نیتیو + گواهی کددار از انگلستان

3

349

ادیت تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

ویرایش نیتیو + گواهی کددار از انگلستان

2

399

ادیت تخصصی و نیتیو، اصلاح ویرایشی و گرامری، ویرایش مجدد رایگان، پشتیبانی تا چاپ

گزارش سرقت ادبی

1

15000 تومان هر مقاله

فرمت بندی و فرمتینگ

5

500000 تومان هر مقاله

—-

ویرایش نیتیو + بازنویسی برای کاهش سرقت ادبی + گواهی از انگلستان

3 تا 10

قیمت بر اساس درصد تشابه و زمان درخواستی از کلمه ای 500 تا 800  تومان 

متغیر بوده و بعد از ارسال سفارش به صورت دقیق اعلام می شود.

توجه: 

چنانچه به هر دلیل درخواست شما ویژه بوده و در قالب های پیشنهادی فوق قرار نمی گیرد،

لطفا در زمان ثبت سفارش، درخواست خود را به صورت دقیق و واضح بنویسید.

کارشناسان ما بهترین پیشنهاد را به شما ارایه خواهند کرد.

قیمت های ترجمه

پایه

فارسی به انگلیسی کلمه ای 169تومان

انگلیسی به فارسی کلمه ای 99تومان

هر 500 کلمه یک روز

 • ترجمه تخصصی
 • مترجم تخصصی رشته
 • کنترل کیفی
 • اصلاح و بازخوانی رایگان

استاندارد

فارسی به انگلیسی کلمه ای 189تومان

انگلیسی به فارسی کلمه ای 119تومان

هر 1000 کلمه یک روز

 • ترجمه تخصصی
 • مترجم تخصصی رشته
 • کنترل کیفی
 • اصلاح و بازخوانی رایگان

سریع

فارسی به انگلیسی کلمه ای 209تومان

انگلیسی به فارسی کلمه ای 139تومان

هر 2000 کلمه یک روز

 • ترجمه تخصصی
 • مترجم تخصصی رشته
 • کنترل کیفی
 • اصلاح و بازخوانی رایگان

قیمت های ویرایش نیتیو

پایه

کلمه ای249تومان

10 روزه

 • ویرایش نیتیو و تخصصی
 • ویراستاری آمریکایی یا انگلیسی
 • اصلاح گرامری و نگارشی
 • ادیتور تخصصی
 • گواهی نامه کد دار از انگلستان
 • گارانتی تا چاپ
 • ادیت مجدد رایگان

استاندارد

کلمه ای299تومان

6 روزه

 • ویرایش نیتیو و تخصصی
 • ویراستاری آمریکایی یا انگلیسی
 • اصلاح گرامری و نگارشی
 • ادیتور تخصصی
 • گواهی نامه کد دار از انگلستان
 • گارانتی تا چاپ
 • ادیت مجدد رایگان

سریع

کلمه ای399تومان

 2 روزه

 • ویرایش نیتیو و تخصصی
 • ویراستاری آمریکایی یا انگلیسی
 • اصلاح گرامری و نگارشی
 • ادیتور تخصصی
 • گواهی نامه کد دار از انگلستان
 • گارانتی تا چاپ
 • ادیت مجدد رایگان
خانه ثبت سفارشپشتیبانی